Naše ceny

Naše ceny tvoríme podľa odhadu prácnosti v hodinách (resp. v človekodňoch) a rozsahy vychádzajú z našich skúseností. Tie potom násobíme hodinovou (resp. dennou) sadzbou a pre Vás znamenajú konečnú cenu. Je na nás, aby sme prácnosť dobre odhadli. Inak to je náš problém, ak sa s niečím trápime dlhšie ako sme mysleli. Pre Vás platí pôvodná – dohodnutá – cena.

Hodiny, ktoré počítame sú tie, kedy sa fakt maká, nie fláka. Nie sme na to odkázaní a je to pod úroveň…

Projekty naceňujeme individuálne, nakoľko požiadavky jednotlivých záujemcov sa značne líšia. Z toho plynie i odlišný rozsah a prácnosť. Logicky. V kalkuláciách používame základnú hodinovú sadzbu 50 € bez DPH, sme platiteľom DPH-čky. Naše dodacie lehoty sú pomerne krátke a diela odovzdávame v rámci dohodnutých termínov. Ak niečo ponáhľa, vieme sa na to pozrieť prioritne (okamžite), základnú sadzbu však navyšujeme o 50 %.

Výslednú kalkulovanú cenu komunikujeme transparentne, nevyťahujeme skryté poplatky a iné pasce. Táto cena býva konečná, pokiaľ nedôjde k zmene zadania zo strany klienta.

Väčšina našich kalkulácií obsahuje:

  • analýzu požiadaviek a návrh riešenia
  • grafický návrh
  • programátorské práce
  • spracovanie podkladov
  • práce projektového riadenia (10%  z tých bodov vyššie)

Projektové riadenie využívame na komunikáciu s Vami: písanie mailov, telefonovanie, odpovedanie na otázky, časovú organizáciu, atď.

Z našich skúseností vieme, že peknú stránku je sotva možné spraviť za jeden-dva dni.

Kľúčové slová: dobrá práca, fakturácia, cenník, cenník prác, cena práce, hodinová sadzba, denná sadzba, účtovanie, faktúra, garantovaná cena, dohodnutá cena, konečná cena, cena hodiny prác