Právne informácie

Informácie, ktoré sa nachádzajú na našich stránkach www.crap.sk, sú predmetom autorských práv vo vlastníctve spoločnosti CRAP, s.r.o. Jednotlivé logá a ochranné známky sú vlastníctvom svojich majiteľov.

Všetky práva si vyhradzujeme, a teda okrem iného:

  • súhlasíte, že Vám môžme poslať newsletter alebo ponukový mail, ak sme už spolu komunikovali
  • takýto mail nebudeme považovať za nevyžiadanú poštu a môžete nás písomne požiadať o odhlásenie z našej databázy
  • môžme na Vás poslať zlých škriatkov, ak dáku časť našej stránky použijete na komerčné účely
  • sa budeme tešiť, ak sa na našej stránke príjemne pobavíte