Za akých podmienok pracujeme

Na tomto mieste by mali byť zrejme 3 stránky zložitého právnického textu s čo najmenším písmom. Toto si odpustíme.

Aj my máme obchodné podmienky, ale radšej sme ich sformulovali do niekoľkých jednoduchých a prehľadných pravidiel:

  • radi Vám pripravíme cenovú kalkuláciu na základe Vášho zadania a požiadaviek
  • keď presne neviete čo to má byť, tak aj pre nás je obtiažne stanoviť presnú cenu; ale bez obáv, vieme podať pomocnú ruku – pri cene vychádzame z hodinovej sadzby, viac v cenníku prác
  • vytvorenie analýz, detailného zadania alebo špecifikácie je práca ako každá iná a poskytujeme ju grátis, len ak sa na tom dohodneme
  • pracujeme podľa dohodnutého rozsahu, termínu a ceny – takto vyzerá priebeh projektu
  • garantujeme termín, pokiaľ nám poskytnete súčinnosť
  • výraznejšie zmeny komunikujeme a vysvetlíme, aký majú dopad na rozsah, termín a cenu
  • projekt štartujeme po obdržaní objednávky alebo uzavretí zmluvy o dielo a prijatí zálohy vo výške 40%
  • servisnú podporu hotového diela zvolíme podľa Vašich preferencií (balíčkovo, hodinovo, …)
  • pracujeme cez pracovné dni od 8:00 do 18:00, pokiaľ sa nedohodneme inak
  • jeden človekodeň trvá 8 hodín
Kľúčové slová: obchodné podmienky, podmienky spolupráce