Testovanie aplikácií

Testovanie patrí k vývoju aplikácií a tvorí jeho dôležitú súčasť.

V ideálnom prípade vykonáva testovanie niekto nezainteresovaný, nezaťažený minulosťou (vývoja resp. predchádzajúcej aplikácie), a pritom s vlastnosťami typického užívateľa. Máme potrebnú empatiu na takéto úlohy a zároveň technické zázemie. Určite Vám pomôžeme.

Využiť môžeme pripravené testovacie scenáre, môžeme ich tiež navrhnúť alebo to rozumne skombinujeme.

Všetko je to o vzájomnej dohode a dobre vykonanej práci, ktorú garantujeme.

Pozrite si naše najnovšie referencie v sekcii Testovanie aplikácií:
Kľúčové slová: testovacie scenáre, testovanie softvéru, software testing, testovanie, testovanie aplikácií, dokumentácia, beta testing, testovanie programov