Užívateľská ergonómia

Súčasťou dobrého produktu je vhodná užívateľská ergonómia.

Často sa stáva, že predstavy programátorov sa od predstáv bežných užívateľov odlišujú:

  • tlačítka sú inde, ako by sme čakali
  • postupnosť krokov má inú filozofiu
  • práca s programom si vyžaduje značné vedomosti

Získať dostatočný nadhľad a nestrannosť býva najmä pri rozsiahlejších projektoch rébusom. Tieto situácie poznáme a autorom resp. vývojárom sa vôbec nedivíme.

Radi Vám pomôžeme pri návrhu aplikácií, užívateľských rozhraní a  ich optimalizácii tak, aby:

  • ich obsluha bola jednoduchá a užívateľsky prívetivá, skrátka „user friendly“
  • sa dobre ovládala a sama napomáhala užívateľovi
  • využívala rovnakú alebo podobnú filozofiu ako zvyšné časti aplikácie
  • sa v nej dobre orientovalo
  • bola fajn

Do našich grafických dizajnov zahŕňame zapracovanie ergonómie automaticky, tiež je možné túto prácu vykonať na existujúce grafické riešenia.

Pozrite si naše najnovšie referencie v sekcii Užívateľská ergonómia:
Kľúčové slová: ergonómia, užívateľské rozhranie, user friendly, user interface, optimalizácia stránok