aplikácia Zákazky pre Menton SK

Klient: Menton SK
Naše služby: programovanie

Na zákazku sme naprogramovali aplikáciu na sledovanie zákaziek pre spoločnosť Menton SK, ktorú sme prozaicky nazvali Zákazky. Jednoduchým spôsobom je zachytený celý obchodný proces: od ponuky až po výrobu a montáž, zväčša ide o brány. Zaznamenávajú sa termíny, náklady, korešpondencia, sériové čísla vybavení i následný servis. Cieľom bolo zaviesť do práce systémovú prehľadnosť a bázu znalostí (knowledge base), a to sa podarilo.

Aplikácia bola naprogramovaná úplne na mieru, a preto spĺňa všetky zákazníkove požiadavky.

Pre tohto klienta sme tiež vytvorili:

Kľúčové slová: menton, intranetová aplikácia, sledovanie zákaziek, zákazky, zákazková výroba, rozpracovanosť zákaziek, sledovanie výroby, schvaľovací proces