grafika a šablóny pre Všeobecnú úverovú banku

Klient: Všeobecná úverová banka
Naše služby: programovanie, grafický dizajn aplikácií, ergonómia, testovanie

Pre VÚB sme v rámci rozsiahlejšieho projektu dodali kompletné grafické riešenie intranetovej aplikácie.Počas polročnej spolupráce sme priebežne pracovali na jednotlivých sekciách aplikácie a vykonávali ergonomické úpravy. Každý blok sme spracovali do html-šablóny s inteligentnými javascriptami: kalendáriky, preloadery, záložky a rozbaľovačky. Tiež sme preskinovali rozhranie na portáli, kam Všeobecná úverová banka celú túto aplikáciu integrovala.

Záverom sme pomohli s testovaním aplikácie, navrhli sme testovacie scenáre a všetko zdokumentovali.

Kľúčové slová: vytvorenie html šablóny, html+css, intranetová aplikácia, testovacie scenáre, vub, všeobecná úverová banka, inteligentné javascripty, kalendár, záložka, preloader, tab, skin, portál, integrácia aplikácie