microsite greenlight.sk

Klient: Greenlight
Naše služby: web stránka

Greenlight, a.s. je súkromná finančná spoločnosť pôsobiaca v oblasti private equity a M&A poradenstva. Firemnú prezentáciu sme vytvorili pomocou HTML a doplnili o zopár milých ikoniek.

Vytvorená prezentácia už nie je online a oddychuje v našich archívoch.

Kľúčové slová: greenlight, finačná spoločnosť, private equity