portál Eugosh o BOZP

Klient: AJS Management Slovakia
Naše služby: web stránka, zvýšenie návštevnosti webstránky, ppc - google adwords

Vytvorili sme portál EUGOSH v rámci projektu o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý realizovala spoločnost AJS Management Slovakia.

Portál má decentnú grafiku, beží na CMS-ku, je kompletne spravovateľný. V poradni je možné diskutovať o problematike BOZP. Tiež sme oskinovali titulnú stránku e-learningu.

Eugosh je skratka pre „European Certificate for Gearing up to Occupational Safety and Health in SMEs“ resp. „Európsky certifikát pre prípravu v BOZP pre malé a stredné podniky“.

Vytvorená prezentácia už nie je online a oddychuje v našich archívoch.

Kľúčové slová: ajsman, ajs management slovakia, e-learning, bozp, eugosh, bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, európsky certifikát pre prípravu v bozp pre malé a stretné podniky