web pre farmaceutických konzultantov pharmapartners.sk

Klient: Pharma Partners
Naše služby: web stránka

Ízy webovka pre Pharma partners – firmu, ponúkajúcu riešenia pre farmaceutické spoločnosti.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: pharma partners, farmaceutická spoločnosť, farmaceutické riešenie, uvedenie lieku na trh, legislatívny proces, registračné konanie, príprava vstupu na trhu