webka pre Systémy priemyselnej informatiky

Klient: Systémy priemyselnej informatiky
Naše služby: web stránka, webhosting, programovanie

Taká trochu techno prezentácia pre Syprin. Okrem predaja elegantnej výpočtovej techniky ponúkajú aj expertízne činnosti v oblasti automatizácie, energetiky a pod.

V rámci faceliftu sme rozšírili stránku o profesionálne produkty Acer.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: priemyselná informatika, syprin, systémy priemyselnej informatiky, expertízne činnosti, elegantné počítače minimálnych rozmerov, návrh a dodávka počítačových zostáv, domáce multimediálne počítače, acer sales expert, operačné systémy reálneho času, distribuované riadiace systémy, technologický proces, elektriačná sústava, modelovanie elektrizačnej sústavy, regulátor napätia, systémový stabilizátor, aktívne kompenzačné prvky, odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie elektrických zariadení, kurzy a školenia