elektronické registrácie na IDEB 2010

Klient: Incheba
Naše služby: programovanie

Aj pre ďalší ročník veľtrhu IDEB 2010 v Bratislave sme pripravili elektronické registrácie návštevníkov a novinárov. Samozrejmosťou je automatické generovanie poukazov s čiarovými kódmi vo formáte PDF. Vstupenky budú overovať na vstupe do areálu výstaviska našou databázovou aplikáciou.

Zaregistrovať sa môžu odborní návštevníci, resp. o akreditáciou požiadajú novinári, pomocou webového formulára na stránkach www.ideb.sk. V krátkom čase im bude doručená potvrdzujúca správa o vytvorení voľnej vstupenky. Túto je potrebné vytlačiť a preukázať sa ňou pri vstupe na veľtrh. Poukaz na voľný vstup je neprenosný.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: čiarové kódy, registrácia novinárov, registrácia návštevníkov, elektronická vstupenka, vstupenky