elektronická registrácia na IDEB 2008

Klient: Incheba
Naše služby: programovanie, grafický dizajn aplikácií

Automatizovaná registrácia návštevníkov a novinárov na veľtrh IDEB 2008, vrátane generovania poukazov s čiarovým kódom, rozposielania a následná validácia dodaným softvérom na výstavisku. Zaujímavý projekt.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: incheba bratislava, medzinárodný veľtrh obrannej techniky, ideb 2008, elektronická registrácia, voľné vstupenky