grafika pre virtuálnu galériu umenia galerka.sk

Klient: Galérka
Naše služby: ikony, grafický dizajn aplikácií

Pre zaujímavý umelecký projekt www.galerka.sk sme namaľovali vizuál webu.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: galerka, umelecký projekt, virtuálna galéria umenia, obrazy, reprodukcie, plagáty, rámovanie, tlač fotografií, juraj tomík