www-stránka servisnej siete autocrew.sk

Klient: Inter Cars Slovenská republika
Naše služby: web stránka, webhosting, programovanie, banner, animácia, flash, SEO a registrácia do vyhľadávačov

Prezentačka pre servisnú sieť AutoCrew. Webka so spravovateľným obsahom, riadenou partnerskou zónou, interaktívnou mapou i aplikáciou na správu rezervácií.

Vytvorená prezentácia už nie je online a oddychuje v našich archívoch.

Kľúčové slová: autocrew, servisná sieť, sieť autoservisov, intercars slovenská republika