prezentácia poradcov Dynergo

Klient: Dynergo
Naše služby: web stránka, banner, animácia, flash

Dynergo sa zaoberá najmä prípravou projektov podporovaných EÚ. Firemná prezentácia je typická statická stránka s flashom a scrollovaným textom na titulke.

Stránka bola aj faceliftovaná, rozšírili sme obsah a urobili novší flash.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: účtovníctvo, dynergo, poradenstvo, vzdelávanie a školenia, fondy európskej únie, štrukturálne fondy, priemyselné parky, čerpanie finančnej pomoci, získanie finančnej pomoci, vypracovanie podnikateľského plánu, vypracovanie finančného plánu, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, marketingová stratégia