výročná správa 2007 pre Reding

Klient: REDING
Naše služby: tlačoviny

Grafický návrh a zalamovačka Výročnej správy 2007 pre spoločnosť Reding. Spolu s Palom Prokom sme sa potrápili s tabuľkami a grafmi.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: grafický návrh, reding, výročná správa 2007, zalamovačka, dtp