animovaná prezentácia pre Magnetpress

Klient: MAGNET PRESS, SLOVAKIA
Naše služby: banner, animácia, flash, foto, copywriting, preklady

Pri príležitosti 2. Národných leteckých dní sme pre spoločnosť MagnetPress vytvorili reklamnú prezentáciu, ktorú premietali na veľkoplošnej obrazovke. A zišli sa ešte tiež všelikde.

Otvoriť stránku
Kľúčové slová: národné letecké dni, magnetpress, letisko piešťany, animovaná prezentácia, flashová prezentácia, firemná prezentácia