objednávková aplikácia pre autocrew.sk

Klient: Inter Cars Slovenská republika
Naše služby: programovanie, grafický dizajn aplikácií

Stránku slovenských servisov Autocrew sme rozšírili o objednávkovú aplikáciu. Prístup do nej je umožnený len registrovaným servisom.

Vytvorená prezentácia už nie je online a oddychuje v našich archívoch.

Kľúčové slová: autocrew, servisná sieť, sieť autoservisov, objednávková aplikácia, intercars slovenská republika